ελληνικά
Small text Medium text Large text

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Μώραλης Ιωάννης

    

       

Καιρός

  

 

  

 

      

 

      

 

  

  

  

  

              

              

     

     

            

   Εκδηλώσεις                                   Εκδηλώσεις

            

   Εκδηλώσεις                                   Εκδηλώσεις

  

  

Δημοτικές Επιχειρήσεις

 

  

 

  

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά, για το Σχολικό έτος 2018-2019. Οι γονείς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά από την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 έως και Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά, για το Σχολικό έτος 2018-2019. Οι γονείς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά από την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 έως και Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132022000

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132022000

Συνεδριάσεις Οργάνων Διοίκησης

Δελτία Τύπου

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη συνάντηση των εταίρων στη Vienna της Αυστρίας
14/2/2011

Στο πλαίσιο του έργου REDIS εκπρόσωποι του Δήμου συμμετείχαν στη συνάντηση των εταίρων του έργου στη Vienna της Αυστρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου και διήρκησε μέχρι την 17 Δεκεμβρίου.Η επίσκεψη των εταίρων στην πολωνική πόλη, είχε ως σκοπό την επιτόπια μελέτη και την ανταλλαγή απόψεων για το επιστημονικό πάρκο της πόλης, το οποίο βρισκόταν σε φάση κατασκευής. Ο Δήμος Πειραιά εκπροσωπήθηκε από τρία στελέχη, συμμετέχοντας ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια με τα προηγούμενα Implementation Labs.
Την πρώτη ημέρα του «εργαστηρίου», έγιναν παρουσιάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής, ώστε οι εμπειρογνώμονες να αποκτήσουν μία συνολική εικόνα για την περιοχή και των προκλήσεων που πρέπει να υπερκεραστούν.
Τη δεύτερη ημέρα, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων χωρίστηκε σε τρεις ομάδες, με σκοπό να είναι πιο αποδοτική η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων, ενώ κάθε ομάδα εστίασε σε διαφορετικό θεματικό αντικείμενο. Στο τέλος της ημέρας, παρουσιάστηκαν από τους συντονιστές/ εμψυχωτές των ομάδων οι προτάσεις τις κάθε ομάδας και ακολούθησε συζήτηση πάνω σε αυτές. Με την οριστικοποίηση των προτάσεων έκλεισε η δεύτερη μέρα εργασίας.
Την τρίτη και τελευταία ημέρα του «εργαστηρίου» παρουσιάσθηκαν από τον επικεφαλής εμπειρογνώμονα του έργου οι οριστικές συστάσεις – προτάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στις τοπικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι εταίροι, αφού τόνισαν την επιτυχία της συνάντησης, σχεδίασαν τα επόμενα βήματα και έδωσαν ραντεβού τον Δεκέμβριο στην πόλη Vienna της Αυστρίας.
Το «εργαστήριο» στην πόλη Vienna της Αυστρίας ήταν το τελευταίο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου REDIS. Η επόμενη εκδήλωση για το έργο θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία στο Magdeburg, όπου θα παρουσιαστούν τα σχέδια δράσης κάθε πόλης αναφορικά με το μέλλον της περιοχής μελέτης κάθε πόλης που συμμετείχε στο έργο.
 


       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by