ελληνικά
Small text Medium text Large text

 Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου

Προσφερόμενη Υπηρεσία
Δικαιολογητικά
Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
(Η υπηρεσία προσφέρεται από την Δημοτική Αστυνομία)
Για βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας απαιτείται  το τελευταίο Ε1 ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ του αιτούντος και σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους Ε1 του προστάτη για κάθε χρήση.
Για μεταδημότετυση τα δύο τελευταία Ε1.
Για στρατολογία  όλα τα διαθέσιμα Ε1.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης Ε1 θα γίνεται συνεννόηση με το τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοτικής Αστυνομίας τηλ.213202215-213202123
Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
 
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατό
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Γάμου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Γέννησης
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Θανάτου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για επιδόματα πολυτέκνων
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης για ταυτότητα
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας γι α περιπτώσεις λάθους
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για διαβατήριο
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Πιστοποιητικό Αγαμίας
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής

 

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by