ελληνικά
Small text Medium text Large text

Διοργάνωση ανοιχτής ημερίδας του Δήμου Πειραιά στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Διοργάνωση ανοιχτής ημερίδας του Δήμου Πειραιά στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Έργο REPUBLIC-MED

Διαβάστε την πρόσκληση της ημερίδας εδώ - Διαβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ

Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities”εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός Χώρος”- MED  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση της Αστικής Θερμικής Νησίδας ( Urban Heat Island-UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.

Το έργο διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.906.262,26 €, εκ των οποίων 148.112,00 € θα διατεθούν στον Δήμο Πειραιά.

Σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία (2010/31/EU), μετά την 31/12/2018 όλα τα νέα δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι «Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (Nearly Zero Energy Buildings-NZEB). Επιπλέον, η νέα οδηγία κινητοποιεί τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και να λάβουν μέτρα ως προς τη μετασκευή των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η διατύπωση προδιαγραφών μετασκευής ανοικτών χώρων καθώς και υπολογισμού των δεικτών μικροκλίματος βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων μετασκευής τόσο στην ενεργειακή κατανάλωση των δημόσιων κτιρίων στον αστικό ιστό όσο και της ανάδρασης του φαινομένου UHI, διαδραματίζει μια σημαντική πτυχή μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανακατασκευή των «δημόσιων χώρων». Το έργο REPUBLIC-MED πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής μεθοδολογίας εκπόνησης ολοκληρωμένων τεχνο-οικονομικών μελετών για την πρόταση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και της αντιμετώπισης του φαινομένου UHI σε ανοικτούς χώρους. Η μεθοδολογία βασίζεται στην χρήση καινοτόμων μεθόδων ποσοτικοποίησης ενεργειακών, μικροκλιματικών, περιβαλλοντικών και συνθηκών άνεσης δεικτών που απαντώνται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός του Έργου είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών των τωρινών εργαλείων και πολιτικών για την εκπόνηση έργων μετασκευής «δημόσιων χώρων» και η εξάλειψη των τυχόν μειονεκτημάτων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων στη φάση της εκπόνησης της τεχνο-οικονομικής μελέτης.

Δέκα εταίροι, από πέντε διαφορετικά μεσογειακά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος:
• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ελλάδα ( επικεφαλής εταίρος)
• Δήμος Πειραιά, Ελλάδα
• Agency for sunstainable Mediterranean cities and territories (AViTeM), Γαλλία
• Nice Cote d’ Azur Metropole (NCA), Γαλλία
• Valencia Institute of Building Foundation (IVE), Ισπανία
• Energy Agency of Ribera (AER), Ισπανία)
• Foundation DEMOCENTER-SIPE, Ιταλία
• Emilia Romagna Region (ERR), Ιταλία
• Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP), Κροατία
• Zadar county development agency (ZADRA),Κροατία

Περισσότερα στοιχεία για το έργο REPUBLIC-MED μπορείτε να αναζητήσετε στον διαδικτυακό τόπο http://republic-med.eu , όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους εταίρους, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κλπ.

  
 

Διαβάστε την πρόσκληση της ημερίδας εδώ - Διαβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ

Το έργο “REPUBLIC-MED, REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities”εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακός Χώρος”- MED  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 25%.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση της Αστικής Θερμικής Νησίδας ( Urban Heat Island-UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.

Το έργο διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 2015 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.906.262,26 €, εκ των οποίων 148.112,00 € θα διατεθούν στον Δήμο Πειραιά.

Σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία (2010/31/EU), μετά την 31/12/2018 όλα τα νέα δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι «Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (Nearly Zero Energy Buildings-NZEB). Επιπλέον, η νέα οδηγία κινητοποιεί τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν πολιτικές και να λάβουν μέτρα ως προς τη μετασκευή των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η διατύπωση προδιαγραφών μετασκευής ανοικτών χώρων καθώς και υπολογισμού των δεικτών μικροκλίματος βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων μετασκευής τόσο στην ενεργειακή κατανάλωση των δημόσιων κτιρίων στον αστικό ιστό όσο και της ανάδρασης του φαινομένου UHI, διαδραματίζει μια σημαντική πτυχή μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανακατασκευή των «δημόσιων χώρων». Το έργο REPUBLIC-MED πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής μεθοδολογίας εκπόνησης ολοκληρωμένων τεχνο-οικονομικών μελετών για την πρόταση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και της αντιμετώπισης του φαινομένου UHI σε ανοικτούς χώρους. Η μεθοδολογία βασίζεται στην χρήση καινοτόμων μεθόδων ποσοτικοποίησης ενεργειακών, μικροκλιματικών, περιβαλλοντικών και συνθηκών άνεσης δεικτών που απαντώνται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός του Έργου είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών των τωρινών εργαλείων και πολιτικών για την εκπόνηση έργων μετασκευής «δημόσιων χώρων» και η εξάλειψη των τυχόν μειονεκτημάτων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων στη φάση της εκπόνησης της τεχνο-οικονομικής μελέτης.

Δέκα εταίροι, από πέντε διαφορετικά μεσογειακά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος:
• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ελλάδα ( επικεφαλής εταίρος)
• Δήμος Πειραιά, Ελλάδα
• Agency for sunstainable Mediterranean cities and territories (AViTeM), Γαλλία
• Nice Cote d’ Azur Metropole (NCA), Γαλλία
• Valencia Institute of Building Foundation (IVE), Ισπανία
• Energy Agency of Ribera (AER), Ισπανία)
• Foundation DEMOCENTER-SIPE, Ιταλία
• Emilia Romagna Region (ERR), Ιταλία
• Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP), Κροατία
• Zadar county development agency (ZADRA),Κροατία

Περισσότερα στοιχεία για το έργο REPUBLIC-MED μπορείτε να αναζητήσετε στον διαδικτυακό τόπο http://republic-med.eu , όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους εταίρους, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται κλπ.

  
 

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΟΥ REPUBLIC-MED

"Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημοσίων Χώρων:Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές".

 Δείτε τα video της ημερίδας:

Mr Stylianos Diamantidis - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Mr Ioannis Pittas - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr George M Stavrakakis - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Yorgos Stephanedes - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Mrs Kanellopoulou Maria - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Ioannis Pappas - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Charilaos Andreosatos - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Aristotelis Botzios Valaskakis - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Mr Antonis Milias - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

                                                                     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση κ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Παρουσίαση κ.ΜΗΛΙΑΣ

Παρουσίαση κ.ΠΙΤΤΑΣ

Παρουσίαση κ.ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Παρουσίαση κ.ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ

Παρουσίαση κ.ΜΠΟΤΖΙΟΣ-ΒΑΛΑΣΚΑΚΗΣ

Παρουσίαση κ.ΠΑΠΠΑΣ

Παρουσίαση κ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Παρουσίαση κ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

                                                               ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

                            

        

"Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημοσίων Χώρων:Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές".

 Δείτε τα video της ημερίδας:

Mr Stylianos Diamantidis - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Mr Ioannis Pittas - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr George M Stavrakakis - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Yorgos Stephanedes - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Mrs Kanellopoulou Maria - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Ioannis Pappas - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Charilaos Andreosatos - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Dr Aristotelis Botzios Valaskakis - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

Mr Antonis Milias - REPUBLIC-MED project 1st Open Day in Piraeus

                                                                     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση κ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Παρουσίαση κ.ΜΗΛΙΑΣ

Παρουσίαση κ.ΠΙΤΤΑΣ

Παρουσίαση κ.ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Παρουσίαση κ.ΑΝΔΡΕΟΣΑΤΟΣ

Παρουσίαση κ.ΜΠΟΤΖΙΟΣ-ΒΑΛΑΣΚΑΚΗΣ

Παρουσίαση κ.ΠΑΠΠΑΣ

Παρουσίαση κ.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Παρουσίαση κ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

                                                               ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

                            

        

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by