ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (έκτακτη)
Start Date/Time: Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
End Date/Time: Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 14:00

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για έγκριση: α) του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) οικονομικού έτους 2018 & β) του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) έτους 2018».

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων στα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Πειραιά και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 9/2/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by