ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Start Date/Time: Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018
End Date/Time: Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 10:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο : «Επανεξέταση (εξ αναβολής) ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ¨ που βρίσκεται επί της οδού Ν. Βότση 34-36, ιδιοκτησίας του κ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ»

ΘΕΜΑ 2ο : «Λήψη απόφασης για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά σε περιοχή χρήσης γης «Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης» με τον καθορισμό του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δημ. Γούναρη αρ. 45 και Φωκίωνος, σε «Κτίριο Περίθαλψης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13β, του άρθρου 7 του Ν.4447/2016»

ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης για αντιδρόμηση ή μη των οδών Φίλωνος
(από Βασ Γεωργίου Α΄ έως Ομηρίδου Σκυλίτση) και Νοταρά (από Βασ. Γεωργίου Α΄ έως Ευαγγελιστρίας) »

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη χωροθέτησης ενός (1) περιπτέρου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 41 με ιδιοκτήτρια την κ. Ζαϊρη Αικατερίνη και ενοικιάστρια την κ. Αμπάζη Πηνελόπη»

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη χωροθέτησης ενός (1) περιπτέρου επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου αρ. 68 με ιδιοκτήτη τον Δήμο Πειραιά και ενοικιαστή τον κ. Δρακόπουλο Χαράλαμπο»

ΘΕΜΑ 6ο : «Λήψη απόφασης απομάκρυνσης ή μη σχολαζόντων – κενών κουβουκλίων δύο (2) περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών: 1) Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 13 της κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ και 2) Πλατείας Κανάρη της κας ΚΥΝΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, και κατάργηση των θέσεων»

ΘΕΜΑ 7ο : «Επανεξέταση (εξ αναβολής) υλοτομία ή μη ενός (1) δένδρου σοφόρα που φύεται επί της οδού Αγίου Ελευθερίου αρ. 64, Καμίνια»

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010»

 

Created by Γιάννης On 5/2/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by