ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018
End Date/Time: Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1/2018 ποσού 269.284,57 € στην υπάλληλο Δανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 4/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητας του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.09, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 309 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2/2018 ποσού 56.025,53 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.10, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 78 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3/2018 ποσού 2.583,97 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.13, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 37 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 4/2018 ποσού 50.665,40 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του Δημητρίου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 7/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας-Παραπληγίας Ανασφαλίστων του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 36 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 5/2018 ποσού 61.562,40 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του Δημητρίου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 8/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας-Παραπληγίας Δημοσίου του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 39 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 6/2018 ποσού 73.573,50 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του Δημητρίου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 9/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παραπληγικών-Τετραπληγικών Ακρωτηριασμένων του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.05, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 220 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 7/2018 ποσού 1.285.155,66 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 10/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ 615,57 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι ένας (1) από το σύνολο των 1.960 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 8/2018 ποσού 377.138,77 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 11/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 356 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 9/2018 ποσού 55.005,17 € στην υπάλληλο Δανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 12/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 106 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 10/2018 ποσού 470.699,19 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 13/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.02, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 344 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 11/2018 ποσού 4.182,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 3 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 12/2018 ποσού 9.758,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 15/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών του 6ου διμήνου 2017 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ΔΙΑΣ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 7 δικαιούχων.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη του κανονισμού τελών διαφήμισης έτους 2018.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου κ. Α. Αργουδέλη, ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 10-1-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών Δήμων & Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.643,20 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6232.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αλκιβιάδου – Φιλελλήνων – Ηρ. Πολυτεχνείου – Ελ. Βενιζέλου – Γρ. Λαμπράκη, η οποία στη συνέχεια γίνεται Ακτή Τρ. Μουτσοπούλου – Φιλελλήνων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 6ου – 7ου Βρεφονηπιακού σταθμού.

ΘΕΜΑ 16 ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.219,52 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6232.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Παπαστράτου – Δογάνης – Π. Μαυρομιχάλη – Αιτωλικού – Παπαστράτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 23ου Βρεφονηπιακού σταθμού.

ΘΕΜΑ 17 ο: Άσκηση ή μη αιτήσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησιών που ευρίσκονται στα Ο.Τ. 174 και 177, Τομέα 27 του Δήμου Πειραιώς, για τη διάνοιξη της οδού Τσακάλωφ, μεταξύ των οδών Νέστορος και Σκρά.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 5.996,64 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το Δ.Π. 204.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.612,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή του Δ.Π. 234.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.649,20 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή του Δ.Π. 240.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.098,08 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του Δ.Π. 242 (ψυγείο μηχανής κ.λ.π).

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.160,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του Δ.Π. 287 (ντίζα ανυψωτικού κ.λ.π).

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή του Δ.Π. 2.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.870,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για την επισκευή του PRESS CONTAINER Σ9.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 8.533,68 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το Δ.Π 283.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 12.348,17 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.64 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια κολωνακίων μεταλλικών και πλαστικών.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 329.917,87 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.33 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για 1η συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης κι αντιστήριξης του πρανούς στην πλάζ Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου : «Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά Α.Α.Ε 8/2012 του έργου: Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά . Β’ Φάση Χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής μέσω Προγραμματικής σύμβασης.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ή μη του από 24-1-2018 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανσης και φωτισμού του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2017-2018-2019», όσον αφορά τα είδη της ομάδας Δ’ (Λιπαντικά), προϋπολογισμού δαπάνης 240.587,40 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 29ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by Γιάννης On 30/1/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by